در حال بارگذاری فایل ...
جستجو کنید...
دسته‌بندی کالاها
سفارش می‌پذیریم
جستجوی محصولات ...

به سبد خرید افزوده شد!
۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان
NVR H.۲۶۵ (OP ۹۲۰۹)

رزولیشن: ۵MP

پردازنده: HISILICON

P۲P: Xmeye

کانال: ۹

رکورد: ۱۰۸۰P

هارد: ۱

تکنولوژی: ۵in۱

برند: No Name

خروجی تصویر: VGA-HDMI

(تشخیص چهره)

ابعاد: ۲۵CM

به سبد خرید افزوده شد!
۹۶۰,۰۰۰ تومان
DVR H.۲۶۴ (۷۰۰۴)

رزولیشن: ۲MP

پردازنده: HISILICON

P۲P: Xmeye

کانال: ۴

صدا: ۴

رکورد: ۱۰۸۰N

هارد: ۱

فریم: ۲۵

تکنولوژی: ۵in۱

برند: No Name

خروجی تصویر: AV-VGA-HDMI

ابعاد: ۲۵CM

به سبد خرید افزوده شد!
۲,۳۴۰,۰۰۰ تومان
DVR H.۲۶۵ (۴۲۱۶)

رزولیشن: ۲MP

پردازنده: HISILICON

P۲P: Xmeye

کانال: ۱۶

صدا: ۲

رکورد: ۱۰۸۰N

هارد: ۱

فریم: ۱۵

تکنولوژی: ۵in۱

برند: No Name

خروجی تصویر: AV-HDMI

ابعاد: ۳۲CM

به سبد خرید افزوده شد!
۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان
(۸۰۰۴) +DVR H.۲۶۵

رزولیشن: ۵MP

پردازنده: HISILICON

P۲P: Xmeye

کانال: ۴

صدا: ۴

رکورد: ۱۰۸۰N

هارد: ۱

فریم: ۲۵

تکنولوژی: ۵in۱

برند: No Name

خروجی تصویر: AV-VGA-HDMI

ابعاد: ۲۵CM

به سبد خرید افزوده شد!
۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان
DVR H.۲۶۵+/H.۲۶۵

رزولیشن: ۵MP

پردازنده: HISILICON

P۲P: Xmeye

رکورد: ۱۰۸۰P

تکنولوژی: ۵in۱

برند: No Name

خروجی تصویر: AV-HDMI

به سبد خرید افزوده شد!
۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان
+DVR H.۲۶۵

رزولیشن: ۵MP

پردازنده: NOVATECH

P۲P: Xmeye

صدا: ۴

رکورد: ۱۰۸۰N

هارد: ۱

فریم: ۲۵

تکنولوژی: ۵in۱

برند: No Name

خروجی تصویر: AV-VGA-HDMI

ابعاد: ۲۰CM

به سبد خرید افزوده شد!
۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان
DVR H.۲۶۵/H.۲۶۴

رزولیشن: ۲MP

پردازنده: HISILICON

P۲P: Xmeye

رکورد: ۱۰۸۰N

تکنولوژی: ۵in۱

برند: No Name

خروجی تصویر: AV-VGA-HDMI

به سبد خرید افزوده شد!
۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان
دوربین BULLET (ATOM ۸۳۳۳)

برند: No Name

لنز: ۳.۶MM

تکنولوژی: IP H.۲۶۵ H.۲۶۴

دید در شب: ۴۰M (دید در شب تمام رنگی)

جنس بدنه: کیس متوسط فلزی (++ A)

ابعاد: ۱۹CM

به سبد خرید افزوده شد!
۶۱۵,۰۰۰ تومان
دوربین DOME (KI-۵۵۴۱)

رزولیشن: ۳MP

بُرد: Juan Starlight

برند: No Name

لنز: ۳.۶MM

تکنولوژی: IP H.۲۶۵ H.۲۶۴

دید در شب: ۳۰M

جنس بدنه: کیس متوسط فلزی

ابعاد: ۱۰CM

به سبد خرید افزوده شد!
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
دوربین DOME (ATOM ۲۰۳)

برند: No Name

لنز: ۳.۶MM

تکنولوژی: IP H.۲۶۵ H.۲۶۴

دید در شب: ۳۰M

جنس بدنه: کیس متوسط فلزی (A)

ابعاد: ۱۰CM

به سبد خرید افزوده شد!
۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان
دوربین BULLET (ATOM ۳۰۸)

برند: No Name

لنز: ۳.۶MM

تکنولوژی: IP H.۲۶۵ H.۲۶۴

دید در شب: ۳۰M

جنس بدنه: کیس متوسط فلزی (A)

ابعاد: ۲۰CM

به سبد خرید افزوده شد!
۸۵۵,۰۰۰ تومان
دوربین BULLET (KI-۴۴۹۰)

رزولیشن: ۳MP

بُرد: Juan Starlight

برند: No Name

لنز: ۳.۶MM

تکنولوژی: IP H.۲۶۵ H.۲۶۴

دید در شب: ۳۰M

جنس بدنه: کیس بزرگ فلزی

ابعاد: ۳۱CM

به سبد خرید افزوده شد!
۷۳۵,۰۰۰ تومان
دوربین BULLET (KI-۴۴۲۳)

رزولیشن: ۳MP

بُرد: Juan Starlight

برند: No Name

لنز: ۳.۶MM

تکنولوژی: IP H.۲۶۵ H.۲۶۴

دید در شب: ۳۰M

جنس بدنه: کیس کوچک فلزی

ابعاد: ۲۰CM

به سبد خرید افزوده شد!
۳۹۰,۰۰۰ تومان
دوربین BULLET (SZ ۲۰۱)

منو: UTC

برند: No Name

لنز: ۳.۶MM

تکنولوژی: AHD-TVI-CVI-ANALOG

دید در شب: ۳۰M

جنس بدنه: کیس متوسط فلزی

ابعاد: ۱۷CM

به سبد خرید افزوده شد!
۵۴۰,۰۰۰ تومان
دوربین ۳۶۰ درجه (ATOM Fisheye)

برند: No Name

لنز: ۱.۸MM

تکنولوژی: AHD-TVI-CVI

دید در شب: ۳۰M

جنس بدنه: کیس پلاستیکی (+ PVC CASE/A)

ابعاد: ۱۶CM

به سبد خرید افزوده شد!
۳۵۵,۰۰۰ تومان
دوربین DOME (۶۶۴ M)

رزولیشن: ۲MP

بُرد: F۲۵ Fullhan

منو: UTC

برند: No Name

لنز: ۳.۶MM

تکنولوژی: AHD-TVI-CVI-ANALOG

دید در شب: ۳۰M

جنس بدنه: کیس متوسط فلزی

ابعاد: ۹CM

به سبد خرید افزوده شد!
۶۳۰,۰۰۰ تومان
دوربین BULLET (ATOM ۳۰۸)

برند: No Name

لنز: ۳.۶MM

تکنولوژی: AHD-TVI-CVI-ANALOG

دید در شب: ۳۰M

جنس بدنه: کیس متوسط فلزی (A)

ابعاد: ۲۰CM

به سبد خرید افزوده شد!
۴۹۵,۰۰۰ تومان
دوربین BULLET (ATOM ۸۳۳۳)

برند: No Name

لنز: ۳.۶MM

تکنولوژی: AHD-TVI-CVI-ANALOG

دید در شب: ۳۰M (دید در شب رنگی)

جنس بدنه: کیس متوسط فلزی (++ A)

ابعاد: ۱۹CM

به سبد خرید افزوده شد!
۶۱۵,۰۰۰
۵٪
۵۸۴,۲۵۰ تومان
دوربین BULLET (ATOM DH ۷۵)

برند: No Name

لنز: ۳.۶MM

تکنولوژی: AHD-TVI-CVI-ANALOG

دید در شب: ۴۰M

جنس بدنه: کیس بزرگ فلزی (A)

ابعاد: ۳۱CM

به سبد خرید افزوده شد!
۴۷۵,۰۰۰
۳٪
۴۶۰,۷۵۰ تومان
دوربین (DOME (ATOM ۲۰۳

برند: No Name

لنز: ۳.۶MM

تکنولوژی: AHD-TVI-CVI-ANALOG

دید در شب: ۳۰M

جنس بدنه: کیس متوسط فلزی (A)

ابعاد: ۱۰CM

به سبد خرید افزوده شد!
۲۳۵,۰۰۰ تومان
دوربین (BULLET (BP ۱۶-Fullhan

رزولیشن: ۲MP

بُرد: ۸۵۳۷Fullhan

منو: UTC

برند: No Name

لنز: ۳.۶MM

تکنولوژی: AHD-TVI-CVI-ANALOG

دید در شب: ۳۰M

جنس بدنه: کیس متوسط پلاستیکی

ابعاد: ۱۹CM

به سبد خرید افزوده شد!
۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان
+DVR H.۲۶۵

رزولیشن: ۵MP

پردازنده: NOVATECH

P۲P: Xmeye

صدا: ۴

رکورد: ۱۰۸۰P

هارد: ۱

فریم: ۲۵

تکنولوژی: ۵in۱

برند: No Name

خروجی تصویر: AV-VGA-HDMI

ابعاد: ۲۵CM

Face Detection

به سبد خرید افزوده شد!
۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان
(DVR H.۲۶۵+ (۷۵۰۴

رزولیشن: ۵MP

پردازنده: HISILICON

P۲P: Xmeye

کانال: ۴

صدا: ۴

رکورد: ۱۰۸۰P

هارد: ۱

فریم: ۱۴

تکنولوژی: ۵in۱

برند: No Name

خروجی تصویر: AV-VGA-HDMI

ابعاد: ۲۵CM

به سبد خرید افزوده شد!
۴۴۵,۰۰۰ تومان
کابل تصویر

کابل تصویر RG۵۹

مس ایرانی (۷.۹۶)

۲
۱
شماره تماس پشتیبانی
همه کاره
همه کاره
صفحات فروشگاه
راه‌های ارتباطی
نصب وب‌اپلیکیشن
ساعت ارائه خدمت
ش
۰۰:۰۰ - ۲۳:۵۹
ی
۰۰:۰۰ - ۲۳:۵۹
د
۰۰:۰۰ - ۲۳:۵۹
س
۰۰:۰۰ - ۲۳:۵۹
چ
۰۰:۰۰ - ۲۳:۵۹
پ
۰۰:۰۰ - ۲۳:۵۹
ج
۰۰:۰۰ - ۲۳:۵۹
item
گواهینامه
item
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به همه کاره می‌باشد.
طراحی سایت باویترین
ویترین